Могат ли да бъдат пропуснати НИОТ при пациентите с резистентност при смяната на неуспешна комбинация?
10.05.2013