Stribild разрешен за употреба и в Европа
05.06.2013