Наблюдават се разлики във вирусния товар в гениталните секрети на мъжете и жените на антиретровирусна терапия
27.06.2013