При замяна на tenofovir с abacavir настъпва подобряване на бъбречната функция, независимо от приема на atazanavir
12.10.2013