Физическите упражнения подпомагат мозъчната дейност при ХИВ-позитивните
17.11.2013