Възражението на фондация „Надежда срещу СПИН” във връзка със скандалния материал във в. Монитор от 07.10.2013 г. „Родилки със СПИН и сифилис сеят зарази” без отговор от комисиите за журналистическа етика до този момент
27.11.2013