Над 131 000 са новите случаи на ХИВ инфекция в Европа за 2012 г., което е увеличение с 8% спрямо 2011 г.
28.11.2013