Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
30.11.2013