Липиден показател предвижда настъпването на когнитивни увреждания при ХИВ-позитивните
31.01.2014