Нови телефонни номера за връзка със Специализираното отделение за лечение на ХИВ/СПИН в гр. София
12.02.2014