Министерство на здравеопазването актуализира Методическото указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция
04.09.2014