2.1 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2013 г., а 1.5 милиона са починали
28.11.2014