Първи декември – Световен ден за борба със СПИН
01.12.2014