Министерство на здравеопазването обяви тръжна процедура за прекратените позиции по търга за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти
22.01.2015