Прекратени позиции по обявената от Министерство на здравеопазването тръжна процедура за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2015 г.
29.03.2015