Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за прекратените позиции по търга за допълване на Оперативния резерв от антиретровирусни медикаменти приключи успешно
30.03.2015