Министърът на здравеопазването утвърди Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2015 г.
03.04.2015