Широка обществена подкрепа за борбата срещу ХИВ/СПИН в България
18.05.2015