Започване на антиретровирусно лечение следва да се предлага на всеки без оглед на броя на CD4 клетките: резултати от проучването START
10.06.2015