ООН прие нови Глобални цели за устойчиво развитие на планетата до 2030 г.: елиминиране на епидемията от СПИН
20.10.2015