Европа премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение
09.11.2015