Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба в САЩ
14.11.2015