Рискът от инфаркт нараства с давността на ХИВ инфекцията, независимо от възрастта
15.11.2015