САЩ и Европа разширяват индикациите за приложение на Harvoni при пациенти, коинфектирани с ХИВ
19.11.2015