При коинфектираните с ХИВ/HCV мъже предаването на HCV по време на анален секс може да стане и безкръвно
30.11.2015