2 милиона души са се заразили с вируса на СПИН през 2014 г., а 1,2 милиона са починали
12.12.2015