Рекордно висок брой на новите случаи на ХИВ инфекция в Европа през 2014 г.
13.12.2015