Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Odefsey, разрешен за употреба в САЩ
12.04.2016