Oбявената тръжна процедура от Министерство на здравеопазването за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2016 г., приключи успешно
13.04.2016