Министерство на здравеопазването актуализира Методическото указание за превенция на предаването на ХИВ от майка на дете
13.04.2016