България премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение
11.06.2016