ООН прие нова Политическа декларация за прекратяване на епидемията от СПИН
20.06.2016