17 милиона души с достъп до лечение по света в края на 2015 г.
19.06.2016