Кръгла маса за устойчивост на националния отговор срещу ХИВ се проведе в Парламента
17.07.2016