VIII Национален конгрес по инфекциозни болести, 16-18 октомври 2008 г., хотел Принцес, София
09.10.2008