Антиретровирусното лечение трябва да се започва по-рано
05.11.2008