Терминологичният речник на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) на български език
19.12.2008