ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Видео материали

Информационна акция в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България, сградата на Народното събрание, 13 февруари 2015 г.; инициирана от неправителствени организации, работещи в областта на превенцията на ХИВ/СПИН в страната и подкрепа на засегнатите от заболяването. Неправителствените организации призовават с Манифест към поемане на категоричен политически ангажимент по отношение на националния отговор срещу ХИВ, за да не се допусне епидемия от СПИН в България. В края на 2015 г. Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария прекратява 12-годишното си финансиране на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН в страната и подкрепа на засегнатите от заболяването. Акцията и представеният Манифест получиха широка политическа подкрепа, като множество народни представители, сред които г-жа Менда Стоянова и д-р Даниела Дариткова, заявиха политическа воля и се ангажираха да намерят начин дейностите по превенция на ХИВ/СПИН у нас да продължат и след края на 2015 г., като ще се търсят консенсус и финансиране в рамките на бюджет 2016. 

Информационна акция в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България, сградата на Народното събрание, 13 февруари 2015 г. (Information campaign in support of the fight against HIV/AIDS in Bulgaria, Bulgarian National Assembly, 13 February 2015). Вариант на видеото със субтитри на английски език. 

Нови мерки за борба със СПИН: Репортаж на TV7, излъчен на 01.12.2014 г. в централна емисия новини, във връзка с проведената същия ден пресконференция от Министерство на здравеопазването по повод Световния ден за борба със СПИН. (д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването: „На национално ниво ще продължат усилията за постепенно увеличаване на финансовите ангажименти на държавата за изпълнение на интервенциите по превенция на заболяването след приключване на финансирането от Глобалния фонд.”) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9