Начало > За нас > Дейности и проекти

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Дейности и проекти
На тази страница:
• 2016-до момента: Поддържане на консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в гр. София
• 2005-до момента: Под-изпълнител по Компонент 8 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
• 2002-до момента: Поддържане на информационен сайт за ХИВ/СПИН - www.aidsbg.info
• 2001-до момента: Издаване на пациентски обучителни материали
• 2011-2012: Проект “Позитивен мониторинг – първа стъпка”
• 2004-2010: Партньорство в проекти на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН в България (UNAIDS)
• 2001-2002: Проект “Искаме да живеем пълноценно”

2016-до момента: Поддържане на консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в гр. София


2005-до момента: Под-изпълнител по Компонент 8 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария


2002-до момента: Поддържане на информационен сайт за ХИВ/СПИН - www.aidsbg.info


2001-до момента: Издаване на пациентски обучителни материали


2011-2012: Проект “Позитивен мониторинг – първа стъпка”


2004-2010: Партньорство в проекти на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН в България (UNAIDS)


2001-2002: Проект “Искаме да живеем пълноценно”