Начало > АКО СИ ЛЕКАР > Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи, 2013 г.

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция, М-во на здравеопазването, 2016 г.
Методическо указание за профилактика на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете, Министерство на здравеопазването, 2016 г.

Европейски препоръки за лечение на ХИВ, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2015 г.
Препоръки на Британската ХИВ асоциация за лечение на ХИВ, 2015 г.

Служебен бюлетин на Министерство на здравеопазването бр.9/2005 - Методични указания

Методически указания за предлагане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения, 2010 г.
Методически указания за провеждане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, 2010 г.

Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България, 2014 г.

Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи, 2015 г.
Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при деца, 2014 г.
Препоръки на Американската колегия на акушерите и гинеколозите относно поведението при ХИВ-позитивни жени, 2010 г.

Консолидирани препоръки на СЗО за лечение на ХИВ за страните с ниски и средни доходи, 2015 г.

Временни препоръки на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ относно прилагането на предекспозиционната профилактика, 2012 г.
Актуализирани препоръки на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ относно прилагането на предекспозиционната профилактика, 2013 г.

Методични указания на Министерство на здравеопазването в областта на туберкулозата

Европейски препоръки относно поведението при остър хепатит С при ХИВ-позитивни пациенти, 2010 г.
Консенсус за лечение на хроничен хепатит С, Българско дружество по гастроентерология, 2015 г.

Видове медикаменти

Изтегли материали:
Антиретровирусни медикаменти 2014 (1.37 MB)
Въведение в комбинираната терапия 2011 (4.18 MB)
Смяна на терапия и лекарствена резистентност 2013 (0.91 MB)
ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения 2012 (1.84 MB)
ХИВ, бременност и здравето на жената 2014 (2.78 MB)
ХИВ и третата възраст: Да остарееш с ХИВ в добро здраве 2014 (1.90 MB)
Хепатит В при хора, живеещи с ХИВ 2010 (0.80 MB)
Хепатит С при хора, живеещи с ХИВ 2009 (0.77 MB)
Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ 2010 (0.70 MB)
При положителен тест за ХИВ ...? 2014 (0.35 MB)
Опортюнистични инфекции и СПИН-свързани състояния и заболявания (0.25 MB)
Ти, твоят лекар и твоите отговорности (0.31 MB)
Доклад за състоянието на медицинското обслужване на хората, живеещи с ХИВ в България 2012 (0.68 MB)


Американски препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи, 2013 г.
На тази страница:
• Актуализиран вариант от февруари 2013 г.
• Допълнителна актуализация от октомври 2013 г. за разширяване обхвата на приложение на интегразните инхибитори

Актуализиран вариант от февруари 2013 г.


Допълнителна актуализация от октомври 2013 г. за разширяване обхвата на приложение на интегразните инхибитори