Начало > АКО СИ ХИВ-СЕРОПОЗИТИВЕН > Ти и твоят лекар

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Ако скоро си научил, че си ХИВ-серопозитивен
Защо е важно да потърсиш медицинска помощ?
Безплатно лечение за теб
Твоите права и задължения като пациент

Как работи имунната система – част 1
Как работи имунната система – част 2
Как ХИВ атакува и разрушава имунната система

Какво представляват антиретровирусните медикаменти
Всеки ли се нуждае от лечение
Кога да започна лечение
Въведение в комбинираната терапия
Коя е най-добрата комбинация
Придържане към лекарствения режим

Резистентност
Смяна на терапия

Странични ефекти – част 1
Странични ефекти – част 2
Странични ефекти – част 3

Ти и твоят лекар

ХИВ и бременност

Коинфекция ХИВ/хепатит В и С

Храненето и ХИВ

Ваксинирането и ХИВ

Вирусният товар, антиретровирусното лечение и предаването на ХИВ

ХИВ и наркотици

Активизъм

Речник на термините

Видове медикаменти

Изтегли материали:
Антиретровирусни медикаменти 2014 (1.37 MB)
Въведение в комбинираната терапия 2011 (4.18 MB)
Смяна на терапия и лекарствена резистентност 2013 (0.91 MB)
ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения 2012 (1.84 MB)
ХИВ, бременност и здравето на жената 2014 (2.78 MB)
ХИВ и третата възраст: Да остарееш с ХИВ в добро здраве 2014 (1.90 MB)
Хепатит В при хора, живеещи с ХИВ 2010 (0.80 MB)
Хепатит С при хора, живеещи с ХИВ 2009 (0.77 MB)
Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ 2010 (0.70 MB)
Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България 2014 (1.26 MB)
При положителен тест за ХИВ ...? 2014 (0.35 MB)
Опортюнистични инфекции и СПИН-свързани състояния и заболявания (0.25 MB)
Ти, твоят лекар и твоите отговорности (0.31 MB)
Доклад за състоянието на медицинското обслужване на хората, живеещи с ХИВ в България 2012 (0.68 MB)
Наръчник за гражданските и пациентските права - част 1, 2008 (0.31 MB)
Наръчник за гражданските и пациентските права - част 2, 2010 (0.37 MB)
ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство 2010 (1.25 MB)
ХИВ/СПИН - основни факти 2007 (за служителите на МВР и в местата за лишаване от свобода) (0.15 MB)


Ти и твоят лекар