Начало > АКО СИ ХИВ-СЕРОПОЗИТИВЕН > Речник на термините

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Ако скоро си научил, че си ХИВ-серопозитивен
Защо е важно да потърсиш медицинска помощ?
Безплатно лечение за теб
Твоите права и задължения като пациент

Как работи имунната система – част 1
Как работи имунната система – част 2
Как ХИВ атакува и разрушава имунната система

Какво представляват антиретровирусните медикаменти
Всеки ли се нуждае от лечение
Кога да започна лечение
Въведение в комбинираната терапия
Коя е най-добрата комбинация
Придържане към лекарствения режим

Резистентност
Смяна на терапия

Странични ефекти – част 1
Странични ефекти – част 2
Странични ефекти – част 3

Ти и твоят лекар

ХИВ и бременност

Коинфекция ХИВ/хепатит В и С

Храненето и ХИВ

Ваксинирането и ХИВ

Вирусният товар, антиретровирусното лечение и предаването на ХИВ

ХИВ и наркотици

Активизъм

Речник на термините

Видове медикаменти

Изтегли материали:
Антиретровирусни медикаменти 2014 (1.37 MB)
Въведение в комбинираната терапия 2011 (4.18 MB)
Смяна на терапия и лекарствена резистентност 2013 (0.91 MB)
ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения 2012 (1.84 MB)
ХИВ, бременност и здравето на жената 2014 (2.78 MB)
ХИВ и третата възраст: Да остарееш с ХИВ в добро здраве 2014 (1.90 MB)
Хепатит В при хора, живеещи с ХИВ 2010 (0.80 MB)
Хепатит С при хора, живеещи с ХИВ 2009 (0.77 MB)
Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ 2010 (0.70 MB)
Ваксинирането на ХИВ-серопозитивните деца и възрастни в България 2014 (1.26 MB)
При положителен тест за ХИВ ...? 2014 (0.35 MB)
Опортюнистични инфекции и СПИН-свързани състояния и заболявания (0.25 MB)
Ти, твоят лекар и твоите отговорности (0.31 MB)
Доклад за състоянието на медицинското обслужване на хората, живеещи с ХИВ в България 2012 (0.68 MB)
Наръчник за гражданските и пациентските права - част 1, 2008 (0.31 MB)
Наръчник за гражданските и пациентските права - част 2, 2010 (0.37 MB)
ХИВ и нуждата от лечение на здравното и социално законодателство 2010 (1.25 MB)
ХИВ/СПИН - основни факти 2007 (за служителите на МВР и в местата за лишаване от свобода) (0.15 MB)


Речник на термините
На тази страница:
• Aнтиретровирусни медикаменти
• Антиретровирусно лечение
• Класове антиретровирусни медикаменти
• Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ; ненуклеозидни аналози)
• Нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ; нуклеозидни/нуклеотидни аналози, “нюкове”)
• Протеазни инхибитори (ПИ)
• Интегразни инхибитори (ИИ)
• Инхибитори на навлизането
• Медикаментозно наивен пациент (терапевтично наивен пациент)
• Пациент с история на лечение
• Първа линия терапия
• Втора линия терапия
• Спасителна терапия (или терапия при мултирезистентност)
• “Див” вирус
• Мутация
• Щам
• Резистентност
• Кръстосана резистентност
• Тест за резистентност
• Вирусен товар
• Неоткриваем вирусен товар
• Тест за вирусен товар
• Вирусологичен неуспех
• CD4 клетки
• Мониториране на лечението
• Придържане към лекарствения режим
• Странични ефекти
• Опортюнистични инфекции
• Терапевтично лекарствено мониториране (ТЛМ)
• Подсилване на медикаменти с ritonavir (бустиране)
• Лекарствени взаимодействия
• Програми за разширен достъп
• Потвърдителен тест
• Постекспозиционна профилактика (ПЕП)
• Новите превантивни технологии
• Предекспозиционна профилактика (ПрЕП)
• Ваксина
• Микробициди
• Обрязване при мъжете
• Позитивна превенция
• Серодискордантни двойки
• Асистирана репродукция (асистирани репродуктивни технологии)
• Репродуктивно здраве
• Сексуално здраве
• Сексуални права
• Репродуктивни права
• Промиване на сперма
• Туберкулоза
• Латентна туберкулоза
• Активна туберкулоза
• Лечение за туберкулоза
• Мултирезистентна туберкулоза
• Свръхрезистентна туберкулоза
• DOTS

Aнтиретровирусни медикаменти


Антиретровирусно лечение


Класове антиретровирусни медикаменти


Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ; ненуклеозидни аналози)


Нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ; нуклеозидни/нуклеотидни аналози, “нюкове”)


Протеазни инхибитори (ПИ)


Интегразни инхибитори (ИИ)


Инхибитори на навлизането


Медикаментозно наивен пациент (терапевтично наивен пациент)


Пациент с история на лечение


Първа линия терапия


Втора линия терапия


Спасителна терапия (или терапия при мултирезистентност)


“Див” вирус


Мутация


Щам


Резистентност


Кръстосана резистентност


Тест за резистентност


Вирусен товар


Неоткриваем вирусен товар


Тест за вирусен товар


Вирусологичен неуспех


CD4 клетки


Мониториране на лечението


Придържане към лекарствения режим


Странични ефекти


Опортюнистични инфекции


Терапевтично лекарствено мониториране (ТЛМ)


Подсилване на медикаменти с ritonavir (бустиране)


Лекарствени взаимодействия


Програми за разширен достъп


Потвърдителен тест


Постекспозиционна профилактика (ПЕП)


Новите превантивни технологии


Предекспозиционна профилактика (ПрЕП)


Ваксина


Микробициди


Обрязване при мъжете


Позитивна превенция


Серодискордантни двойки


Асистирана репродукция (асистирани репродуктивни технологии)


Репродуктивно здраве


Сексуално здраве


Сексуални права


Репродуктивни права


Промиване на сперма


Туберкулоза


Латентна туберкулоза


Активна туберкулоза


Лечение за туберкулоза


Мултирезистентна туберкулоза


Свръхрезистентна туберкулоза


DOTS