Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити, 2012 г.