Указания за клинично поведение и лечение на ХИВ-инфекция при възрастни в Европейските страни, Европейско клинично дружество по СПИН (EACS), 2009