Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция, 2016 г.