Дейности и проекти

2016-до момента: Поддържане на консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в гр. София

2005-до момента: Под-изпълнител по Компонент 8 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

2002-до момента: Поддържане на информационен сайт за ХИВ/СПИН - www.aidsbg.info

2001-до момента: Издаване на пациентски обучителни материали

2011-2012: Проект “Позитивен мониторинг – първа стъпка”

2004-2010: Партньорство в проекти на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН в България (UNAIDS)

2001-2002: Проект “Искаме да живеем пълноценно”