Защо е важно да потърсиш медицинска помощ?

Защо е важно да потърсиш медицинска помощ?

Къде да потърсиш медицинска помощ?