Безплатно лечение за теб

Кой осигурява лечението у нас?

Какъв е механизмът на планиране, закупуване, разпределение и доставка на антиретровирусните медикаменти?

Как да получа лечение?