Начало > Актуално - Всички новини

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Всички новини
 
Новини: превенция
14.08.2016  
Резултатите от проучването PARTNER поставят ново предизвикателство пред учените, които трябва да установят дали предаването на ХИВ не е нищо повече от теоретичен риск, когато някой приема антиретровирусно лечение и е с неоткриваем вирусен товар.


Събития
17.07.2016  
Пое се категоричен политически ангажимент за финансиране на националния отговор срещу ХИВ изцяло със собствени държавни средства след оттегляне на Глобалния фонд от страната в края на годината.


Новини: лечение
27.06.2016  
Две нови обзорни публикации за пореден път показват, че ранното започване на антиретровирусно лечение драстично намалява риска от развитие на тежки ХИВ-свързани инфекции.


Новини: лечение
25.06.2016  
Odefsey е третата комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща новата форма на tenofovir - tenofovir alafenamide (TAF), която получава разрешение за употреба в Европа.


Новини: лечение
21.06.2016  
Descovy е втората комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща новата форма на tenofovir - tenofovir alafenamide (TAF), която получава разрешение за употреба в Европа.


Новини: политики
20.06.2016  
В Политическата декларация са заложени обвързани с определени срокове конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г., с идеята да се сложи край на епидемията от СПИН до 2030 г. в рамките на изпълнението на Целите за устойчиво развитие.


Новини: епидемиология
19.06.2016  
Данни на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) за разпространението на ХИВ по света.


Новини: МЗ/НЗОК
11.06.2016  
България се присъединява към държавите, които възприемат политиката започване на антиретровирусно лечение да се препоръчва на всеки, независимо от броя на CD4 клетките.


Новини: лечение
21.04.2016  
Descovy е третата комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща новата форма на tenofovir - tenofovir alafenamide (TAF), която получава разрешение за употреба от Американската агенция за храните и лекарствата.


Новини: МЗ/НЗОК
13.04.2016  
У нас навлизат четири нови медикамента.


12345678910...>>