Начало > Актуално - Новини: коинфекция ХИВ/хепатит

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Новини: коинфекция ХИВ/хепатит
 
19.11.2015  
До момента Harvoni бе лицензиран само за лечение на пациенти, моноинфектирани с вируса на хепатит С, генотип 1.


25.06.2015  
VIEKIRAX + EXVIERA е комбиниция от три антивирусни медикамента с директно действие, насочени към различни етапи от жизнения цикъл на вируса на хепатит С.


15.10.2014  
Лечението е с продължителност 12 седмици, като при някои пациенти може да се обмисли и провеждането на 8-седмичен курс.


05.05.2014  
В бъдеще може да отпадне необходимостта от провеждането на специални проучвания при коинфектирани пациенти, за да се разреши при тях употребата на новите медикаменти с директно действие за лечение на хепатит С.


03.05.2014  
Започването на антиретровирусно лечение намалява в значителна степен честотата на чернодробната декомпенсация средно с 28-41%.


07.02.2014  
Приемът на atazanavir без ritonavir може да се окаже съвместим с лечението с telaprevir.


26.01.2014  
При ХИВ-позитивните пациенти с хроничен хепатит С и фиброза в напреднал стадий трябва да се обмисли възможността за незабавно започване на лечение за хепатит С с терапевтични схеми, съдържащи boceprevir или telaprevir.


25.01.2014  
Tenofovir потиска вирусния товар за HBV до недоловими стойности при преобладаващата част от пациентите с ХИВ/HBV коинфекция, като процентът на достигащите пълна супресия нараства с продължителността на лечението.


23.01.2014  
Sovaldi е нуклеотиден аналогов полимеразен инхибитор за лечение на хепатит С с индикация за приложение и при пациенти, коинфектирани с ХИВ.


12.01.2014  
Sovaldi е нуклеотиден аналогов полимеразен инхибитор с индикация за приложение и при пациенти, коинфектирани с ХИВ.


12345